Blusinstructie voor studenten Biologie

2019-2020

Doel vak

De student heeft na het behalen van de online veiligheidstoets en het
bijwonen van de blusinstructie de nodige kennis en vaardigheden om
volgens het VU Bedrijfsnoodplan te kunnen handelen tijdens calamiteiten
in de laboratoria (en op de VU campus in de breedste zin) waar de
student actief zal zijn tijdens de studie. Het is voor alle studenten B
Biologie verplicht om de Blusinstructie voor studenten biologie
succesvol af te sluiten.

Inhoud vak

Dit vak bestaat uit een online veiligheidstoets via Canvas en een
blusinstructie georganiseerd door de VU BHV-organisatie en arbo- en
milieucoördinatie van de Bètafaculteit.

Overige informatie

Het is voor eerstejaars studenten Biologie verplicht om de (brand)
blusinstructie te volgen. Dit om de veiligheid
tijdens de practica in de laboratoria binnen de opleiding zoveel
mogelijk te kunnen waarborgen.

De blusinstructie is gekoppeld aan het eerstejaars vak Plant- &
Dierfysiologie (AB_1243). Dit betekent dat zolang de blusinstructie niet
is behaald, de studiepunten voor Plant- & Dierfysiologie niet worden
toegekend.

Mocht je de cursus onverhoopt gemist hebben: neem dan zo snel mogelijk
contact op met het Onderwijsbureau via onderwijsbureau.beta@vu.nl.
Wellicht kan je nog bij een andere groep/opleiding ingedeeld worden.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend en ingedeeld voor de blusinstructie. Dit zie je terug in je persoonlijke rooster op VUnet. Het Onderwijsbureau tekent studenten die volledig staan ingeschreven op de opleiding in rond 15 augustus, daarna nogmaals rond 30 augustus en rond 4 september.

Algemene informatie

Vakcode AB_BIO_BRAND
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. Koene
Examinator R.K. van Huizen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Training, Hoorcollege