Neurogenomics

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

To provide the Master of Neuroscience students with a solid basis in
understanding the genome and working mechanisms and function of genes in
relation to the development and functioning of the nervous system.

Inhoud vak

The course will address the various aspects of functional analysis of
the genome, by addressing the following topics:

• The search for genes and gene variants which are underlying neuronal
physiology and pathology, including forward genetics and gene-hunting
strategies
• Functional analysis of genes through reverse genetics
• Gene expression analysis of neuronal cells and brain areas (gene
expression profiling)
• The analysis of proteins (proteomics) and complexes thereof.
• Simulation of genetic and protein networks
• The introduction of various model organisms relevant for neurogenomics
research, such as, man, mouse, Drosophilla, C. elegans, and zebrafish.

Onderwijsvorm

Lectures, masterclasses, workshops, student presentations

Toetsvorm

Written examination, open end questions. Practical task, presentation
and literature evaluation.
Final grade: Presentation: 20% and written examination: 80%

Vereiste voorkennis

Bachelor Biology, Biomedical Sciences, Psychology with profile
Biological Psychology or Neurophysiology

Literatuur

To be announced on Canvas

Overige informatie

Language: tuition in English

Afwijkende intekenprocedure

Students need to enroll via VUnet Students not enrolled in the VU master's in Neurosciences, need to contact the course coordinator prior to enrollment

Algemene informatie

Vakcode AM_1007
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. A.B. Smit
Examinator prof. dr. A.B. Smit
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Computerpracticum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.