Designing Interdisciplinary Research GEC&P

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

After completing this module, the student is able to:
- Understand and describe the differences between multi-, inter- and
transdisciplinary research;
- Develop an interdisciplinary research proposal that acknowledges the
possible challenges and weaknesses of interdisciplinary research;
- Implement the necessary steps to arrive at a research proposal,
including identifying adequate research questions, reviewing literature,
selecting methods and data, and providing structured discussion and
analysis;
- Communicate interdisciplinary research finds to different audiences,
including policy-makers, non-governmental actors and businesses.

Inhoud vak

This module introduces students to the challenges and opportunities of
interdisciplinary research. By discussing the differences between
mono-disciplinary approaches, multi-disciplinarity, inter-disciplinarity
and trans-disciplinarity, the module critically analyzes the theoretical
underpinnings of inter-disciplinarity in the context of global change
research. In addition to providing a meta-theoretical discussion of
doing research, the module also introduces the practical steps necessary
to develop a sound research proposal, including how to identify a
suitable interdisciplinary research question, how to choose adequate
methods, how to analyze data and how to present the findings to varying
audiences. Students work towards a draft research plan on an
interdisciplinary research question of their choice within the GEC&P
domain.

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsvorm

• Assignment (30%)
• Draft research project plan (70%)

Literatuur

Menken and Keestra 2016. An Introduction to Interdisciplinary Research.
Amsterdam: Amsterdam University Press.

Algemene informatie

Vakcode AM_1237
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.E. Massey
Examinator prof. dr. P.H. Pattberg
Docenten dr. J. Dell'Angelo
prof. dr. P.H. Pattberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: