Honours onderzoeksmodule

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van extra onderzoeksvaardigheden en academische
vaardigheden, naast die van de practica van reguliere BSc cursussen en
van de Bachelorstage.

Inhoud vak

De Honoursonderzoeksmodule wordt gedaan op een onderzoeksafdeling van de
Faculteit der Betawetenschappen, het VU medisch centrum (VUmc) of het
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
De student dient zelf een onderzoeksgroep en begeleider te benaderen.
Er is geen vaste periode waarin de onderzoeksmodule gedaan moet/kan
worden; bijvoorbeeld, het kan full-time, 4 weken, in de zomervakantie,
of
verspreid over een langere periode tijdens één of meer semesters en
passend in het rooster van de te volgen reguliere BSc cursussen. Een
korte projectbeschrijving en planning is een vereiste en die goedgekeurd
moet worden door de Honourscommissie coördinator.

Onderwijsvorm

Verschillende mogelijkheden: uitvoeren van experimenten en verwerken van
resultaten, 'verzamelen' van data, bioinformatische analyse van data,
etc.

Toetsvorm

Schrijven van verslag en mogelijk mondelinge presentatie.

Doelgroep

Studenten die het Honoursprogramma van de Faculteit der
Betawetenschappen volgen, de levenswetenschappen, Aardwetenschappen, en
Aarde en Economie.

Overige informatie

Verdere informatie op de Canvas community site voor Honoursstudenten.

Algemene informatie

Vakcode A_HP-I-4
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. J.M. Kooter
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: