Gespreksvoering in de Sportpsychologie

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft als doel de student gespreksvaardigheden aan te leren
die relevant zijn voor de praktijk van de sportpsycholoog. Daarnaast
leren studenten een eigen visie te vormen/verbreden op belangrijke
thema’s voor de rol van sportpsycholoog.

Inhoud vak

In deze cursus maken cursisten kennis met psychologische gespreksvoering
in het kader van sportpsychologische begeleiding. Naast het
bestuderen van relevante literatuur bestaat het vak vooral uit het
oefenen van gesprekstechnieken en luistervaardigheden. De
gespreksvaardigheden die aan bod komen zijn allen relevant in
sportpsychologische dienstverlening, en waar mogelijk worden
sportspecifieke onderwerpen gebruikt in de bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 7 zittingen van 4 uur in groepen van maximaal 14
personen. De zittingen zijn intensief en activerend. Studenten dienen
zich voorafgaand aan elke zitting voor te bereiden aan de hand van een
opdracht of literatuur studie. Tijdens de zittingen wordt er over de
stof gediscussieerd en geoefend in rollenspellen. Studenten moeten
verder
twee opdrachten maken die tellen voor een cijfer.

Toetsvorm

Studenten maken in totaal twee opdrachten die meetellen voor het
eindcijfer. De eerste wordt in week 4 ingeleverd en de tweede opdracht
wordt in week 8 ingeleverd. De eerste opdracht telt voor 25% en de
tweede opdracht telt voor 75% mee voor het eindcijfer.

Literatuur

G. Lang en H.T. van der Molen: Psychologische gesprekvoering, een basis
voor hulpverlening (2012).
Andersen, M.B. (2000), Doing sport psychology Champaign, Ill.: Human
Kinetics
Relevante wetenschappelijke artikelen, die t.z.t. vermeld worden op
Canvas

Doelgroep

Deze cursus kan uitsluitend gevolgd worden door deelnemers aan de minor
sport- en prestatiepsychologie.

Overige informatie

De cursuszittingen zijn wekelijks en beslaan dubbele blokken.
Aanwezigheid is verplicht.

Aanbevolen voorkennis

- Het vak Sportpsychologie

Algemene informatie

Vakcode B_GESPREKSPS
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. R.I. Hutter
Examinator dr. R.I. Hutter
Docenten dr. L.M. de Wit
dr. R.I. Hutter

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege