Functionele Anatomie

2019-2020

Doel vak

- Het kunnen uitvoeren van een anatomische bewegingsanalyse;
- Inzicht verkrijgen in de anatomische concepten 'spier' en 'gewricht'.

Inhoud vak

Tijdens de studie wordt de student geleerd een anatomische
bewegingsanalyse uit te voeren Tevens wordt met behulp van een viertal
snijzaalpractica inzicht verkregen in de functionele anatomie van
spieren en gewrichten.

Onderwijsvorm

De cursus is opgebouwd rond veertien hoorcolleges, vier practica, vier
computeropdrachten en vier werkgroepen. Zelfstudie 48 uur.

Toetsvorm

tentamen
Schriftelijke toets met korte openeind- vragen.

Literatuur

- Een anatomische atlas;
- De cursushandleiding.

Algemene informatie

Vakcode B_INLANAT
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. H. Schutte
Examinator drs. H. Schutte
Docenten J.E. Cremer MSc
T. de Joode MSc
W.T.C. Gerritsen
drs. H. Schutte
dr. R.T. Jaspers
C.E.C. Bras MSc
E.W. Elings
T. Rigterink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkgroep*, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.