Praktijkstage

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus is dat de student kennismaakt met een bedrijf,
instituut of organisatie en daarbij zicht krijgt op de manier waarop
bewegingswetenschappelijke kennis binnen een bedrijf, instituut of
organisatie toegepast wordt, dan wel kan worden toegepast, waardoor de
student zich beter profileert voor de betreffende sector van de
arbeidsmarkt.

Inhoud vak

Praktijkstages kunnen plaatsvinden bij verschillende bedrijven,
instituten en organisaties. Daarom bestaan er aanzienlijke verschillen
met betrekking tot de invulling van de stage. In het algemeen zal de
student een schriftelijke opdracht ontvangen waarin in ieder geval
vermeld staat wat er in het kader van de praktijkstage van de student
verwacht wordt. De student oriënteert zich in ieder geval op de
werkzaamheden van het bedrijf, instituut of organisatie en op de functie
die de afdeling binnen de organisatie vervult. Daarbij gaat de student
na welke bewegingswetenschappelijke kennis binnen de betreffende
afdeling toegepast wordt of toegepast kan worden.

Onderwijsvorm

De student loopt individueel of per tweetal stage onder begeleiding van
een facultair staflid. De student wordt binnen de organisatie, waar
stage gelopen wordt, begeleid door een dagelijks begeleider. Het
facultaire staflid dient de schriftelijke opdracht goed te keuren. Over
de stage dient de student een verslag te schrijven waarin tenminste de
volgende onderwerpen dienen voor te komen:

- Een beschrijving van de praktijksituatie (aard van bedrijf of
instituut, taken van de afdeling binnen het bedrijf of organisatie waar
de stage plaatsvindt
- De raakvlakken van het bedrijf of instituut met de
bewegingswetenschappen
- De mogelijkheden voor het toepassen van de
bewegingswetenschappelijke
kennis binnen het bedrijf, het instituut of de betreffende afdeling
- De betekenis van het bedrijf of instituut voor de
werkgelegenheid van
bewegingswetenschappen

Het verslag kan zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven
worden. Enkele voorbeelden van stageverslagen zijn te vinden op de
Canvas pagina.

Toetsvorm

De beoordeling van het functioneren tijdens de praktijkstage en de
beoordeling van het stageverslag dienen beide voldoende te zijn. Het
eindcijfer voor de praktijkstage is het gemiddelde van het cijfer voor
het functioneren tijdens de stage en het cijfer voor het stageverslag.
Het facultaire staflid is de eindverantwoordelijke voor het cijfer voor
het stageverslag en het eindcijfer.

Algemene informatie

Vakcode B_PRSTAGE
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. B.L. van Keeken
Examinator drs. B.L. van Keeken
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.