Spierfysiologie

2019-2020

Doel vak

De student dient na het volgen van de cursus kennis te hebben van de
energiehuishouding van skeletspieren in rust en tijdens inspanning, de
fysiologie van het spiersysteem, van de heterogeniteit van eigenschappen
van het spiersysteem, de consequenties van de heterogeniteit voor het
functioneren van spieren, de spiereiwitsynthese en afbraak.

Inhoud vak

Inhoud vak
Gedurende de cursus zal een overzicht worden gegeven van de huidige
aanwezige kennis van het energiemetabolisme en de fysiologie van het
spiersysteem in rust en tijdens inspanning. In deze cursus staan de
basale processen in de skeletspier centraal die ten grondslag liggen aan
de voor de bewegingswetenschappen belangrijkste spiereigenschappen: het
leveren van kracht en vermogen. De volgende onderwerpen komen aan de
orde:
• structuur van de spiervezel;
• mechanismen van de krachtproductie (cross-bridge functie, lengte-
kracht relatie en kracht-snelheids relatie);
• controle van het contractiele proces (excitatie-contractie
koppeling, stimulatiefrequentie-kracht relatie);
• vezeltypes en motor units;
• rekrutering en controle vuurgedrag van motor units, spinale
reflexen;
• energie metabolisme tijdens verschillende vormen van inspanning.
Regulatie van glycolyse, citroenzuurcyclus en ademhalingsketen. Aërobe
en anaërobe systemen, melkzuur productie, metabole flux. Glycogeen en
vetmetabolisme. Bouw en werking van het hemoglobinemolecuul (zuurstof
dissociatie curve);
• het functioneren van spieren in het intacte lichaam, en de
interpretatie van uitwendig gemeten netto gewrichtsmomenten in relatie
tot de acute (binnen één contractie) veranderingen in activatieniveau en
contractiele eigenschappen;
• eiwit turnover: synthese en afbraak en onderlinge regulatie
(transcriptie, translatie en eiwitsynthese, aminozuren, primaire,
secundaire en tertiaire structuur van eiwitten, ubiquitinatie,
proteosome, lysozomale afbraak).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. Bij het bespreken van de stof wordt ervan uitgegaan dat
de studenten de betreffende stof uit het boek hebben bestudeerd. Bij de
colleges zal op deze stof een aanvulling gegeven worden (die ook tot de
tentamenstof behoort). De stof zal zoveel mogelijk aan de hand van
bevindingen in de praktijk of onderzoek worden bediscussieerd.

Toetsvorm

Digitaal tentamen (1 uur en 45 minuten) met multiple choice vragen
betreffende de
totale stof.

Literatuur

De verplichte leerstof bestaat uit:
• Jones, D.A., Round, J. & Haan, A. de, Skeletal Muscle from
Molecules to Movement. A textbook of Muscle Physiology for Sport,
Exercise, Physiotherapy and Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone
(Elsevier Science Limited), 2004. ISBN 0 443 07427 5;
• Literatuur met betrekking tot eiwit turnover wordt bij aanvang
van de cursus bekend gemaakt via Canvas.
Aanbevolen als naslagwerk (niet verplicht): William D McArdle, Frank I
Katch, Vitor L Katch, Exercise Physiology Energy, Nutrition &
Performance seventh or eighth edition (Lippincott Williams&Wilkins),
2010-2015. ISBN-13: 978-1-4511-9383-1
ISBN-10: 1-4511-9383-1
Met name hoofdstukken: 5,6,18,19 en 33

Algemene informatie

Vakcode B_SPIERFYS
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C.J. de Ruiter
Examinator dr. C.J. de Ruiter
Docenten dr. C.J. de Ruiter

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege