Taaltoets Nederlands

2019-2020

Overige informatie

Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij
aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de
diagnostische VU-taaltoets Nederlands af.

De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de
onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en structuur (formuleren).

De student die geen voldoende resultaat (beoordeling ‘midden’ of
‘hoog’) voor de VU-taaltoets behaalt, volgt de ‘Bijspijkercursus
Nederlands’ van het Taalloket.

Het eindcijfer voor het vak Academische Verkenningen wordt pas toegekend
als aan de Taaltoets is voldaan.

Algemene informatie

Vakcode B_TAALTOETS
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.