Verwerken van Digitale Signalen

2019-2020

Doel vak

Het bijbrengen van de kennis over computers en programmatuur die nodig
is voor het verwerken van digitale signalen. Na afloop van de cursus
dient de cursist met deze kennis zelfstandig problemen uit de
bewegingswetenschappelijke praktijk te kunnen aanpakken.

Inhoud vak

Er zullen numerieke technieken aan de orde komen die gebruikt worden
bij het verwerken van digitale signalen, zoals interpoleren, curve
fitting, filteren, differentiëren en integreren. Voor het uitvoeren van
deze technieken zal gebruik worden gemaakt van het bij
Bewegingswetenschappen (maar ook
daarbuiten) populaire pakket MATLAB. Bij de behandeling van MATLAB zal
nader worden ingegaan op concepten die bij programmeren een rol spelen,
zoals datatype, programmastructuur, subprogramma en zichtbaarheid.

Onderwijsvorm

Urenverdeling: 24 uur hoorcollege, 24 uur responsiecollege, 3 uur
tentamen en 117 uur zelfstudie.
De lesperiode van deze cursus bestaat uit slechts drie weken. Deze drie
weken hebben daarom een intensief karakter. Op maandag en woensdag
begint de dag met een kerncollege (nieuwe stof, bedoeld voor de hele
groep) en op dinsdag en donderdag met een ondersteunend college
(voorbeelden, uitwerkingen, bedoeld voor wie het nodig heeft). Na de
colleges is er ruimte om zelfstandig aan de practicumopdrachten te
werken in daarvoor gereserveerde computer- en studiezalen. Aan het eind
van de dag zijn er responsiecolleges waar problemen bij de opdrachten
worden besproken. Thuis werken (bijvoorbeeld op vrijdag, wanneer er geen
colleges zijn) wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Daarvoor dient de
cursist te beschikken over het pakket MATLAB. De zelfwerkzaamheid wordt
ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen waarbij voor het oplossen van de vraagstukken de
computer moet worden gebruikt. Om mee te mogen doen aan de eerste
tentamenmogelijkheid dient de cursist elke lesweek een zogenaamd 2-
minutentestje met goed gevolg te hebben afgelegd.

Literatuur

Verplicht:
Signalen in beweging – Theo de Haan. Dit collegedictaat inclusief
practicumhandleiding is gratis als pdf-bestand verkrijgbaar via
Canvas.
Geadviseerd:
Maths in Motion – Theo de Haan (ISBN 978-90-804070-0-8).

Overige informatie

Tijdens de cursus zal veelvuldig een beroep worden gedaan op de
wiskundekennis zoals die is opgedaan bij de cursus Wiskunde.

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor dit vak is mogelijk vanaf 3 september. De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas

Algemene informatie

Vakcode B_VWDS
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. T. de Haan
Examinator drs. T. de Haan
Docenten drs. T. de Haan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege*, Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: