Algemene Economie 8

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

- Inleiding tot micro en macro economie voor executives
- Inzicht in het toepassen van micro-economische denkwijze in
het bedrijfsleven: vraag, aanbod, optimalisatie
- Kennis nemen van het functioneren van markten, prijsvorming,
en vormen van onvolledige mededinging
- Inzicht in de effecten van ‘markt falen’ op prikkels van managers,
bedrijven en consumenten
- Inleiding tot internationale macroeconomische vraagstukken.

Inhoud vak

Dit vak behelst een inleiding tot het analytische gereedschap van
economen voorzover het relevant is voor Accountants. De kern is het
begrijpen van mechanismen voor de allocatie van schaarse goederen. In
markteconomieën kunnen consumenten en bedrijven aan de hand van
prijssignalen decentraal beslissingen nemen die maatschappelijk
wenselijke uitkomsten bieden. Echter, informatiescheefheid en externe
effecten kunnen de tucht van de markt verminderen en leiden tot
inefficiënte uitkomsten. Er zal aandacht besteed worden aan mechanismen
om de gevolgen van zulk marktfalen, binnen bedrijven, in individuele
markten, en voor de gehele economie tegen te gaan.
Voorts zal er in dit vak aandacht besteed worden aan internationale
macro-economische interacties en de oorzaken en gevolgen van
overheidsingrijpen (monetair en fiscaal) en van regulering en
toezichtsregimes.

Toetsvorm

Verdere invulling volgt.

Literatuur

Acemoglu, Laibson & List (2015). Economics. Global Edition.
Pearson Higher Education. ISBN 9781292079202.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_AEC
Studiepunten 8 EC
Periode P2, P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Engels
Vakcoördinator prof. dr. H.L.F. de Groot
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten prof. dr. H.L.F. de Groot

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege