Corporate Governance, Risk Management & Internal Control

2019-2020

Doel vak

Dit vak heeft als doel bij te dragen aan het begrip van studenten van de
volgende zaken:
• Het belang, begrip en relaties tussen Corporate Governance,
Internal Control en Risk Management;
• Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders
bij private en publieke organisaties;
• Inhoud van belangrijke Corporate Governance codes en belangrijke
verschillen en overeenkomsten tussen deze codes;
• De manier waarop risk management kan worden geïmplementeerd in
het internal control systeem van een bedrijf;
• Het belang van betrouwbare informatiesystemen in het internal
control systeem;
• Beperkingen van de Corporate Governance codes in relatie tot het
borgen van adequaat management.

Inhoud vak

Corporate Governance omvat het proces en de structuur dat gebruikt wordt
om de organisatie te te managen zodat de stakeholderswaarde wordt
vergroot. Hieronder valt ook de financiële levensvatbarheid van het
bedrijf.

Dit vak behandelt het gezichtspunt van de accountant/auditor op
Corporate Governance. Dit is een bredere blik dan alleen de juridische
kijk op Corporate Governance. Om het proces en structuur te doorgronden
wordt in het vak stilgestaan bij hoofdoorzaken van scandalen. Verder
gaat het vak in op de raamwerken van Enterprise Risk Management en
Internal Control over Financial Reporting. Een randvoorwaarde binnen het
stelsel van Corporate Governance is het waarborgen van ethisch gedrag.

Onderwijsvorm

Voor de meeste studenten zal dit de eerste keer dat ze te maken hebben
met de begrippen van Corporate Governance. In 6 weken worden een
variëteit van onderwerpen behandeld. Om het vak goed te kunnen
doorgronden wordt verwacht dat van te voren dat de weblectures en
theorie zijn bestudeerd, dat studenten actief participeren tijdens het
werkcollege en dat de cases zijn voorbereid voor een behandeling in het
werkcollege. Het proefexamen wordt aangeboden om verder inzicht te
verkrijgen in de examenvragen. De onderwerpen zijn verdeeld over zes
onderdelen, die samenhangen met de collegeweken .

De behandeling van de stof per werkvorm is als volgt:
• Werkcolleges: Het is de bedoeling dat studenten de theorie hebben
gelezen en voorbereiding. In het werkcollege kan dan verder worden
ingegaan op de vraagpunten naar aanleiding van deze voorbereiding.
• Weblectures: De reguliere hoorcolleges (in het Engels) zijn als
videobestand beschikbaar op Canvas
• Cases, opdrachten: De cases worden voor het werkcollege bestudeerd en
voorbereid. Op een interactieve wijze zal worden ingegaan op de vragen
en antwoorden.
• Actuele cases: aan de hand van recente berichtgeving zal in het
werkcollege aandacht worden besteed aan de corporate governance theorie
en praktische uitwerking.

Toetsvorm

Beschreven toetsvorm.

Overige informatie

Voor laatste inhoud en nieuws: zie Canvas.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_CG
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. D.R. Sadal RA
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege