ERP-systemen

2019-2020

Doel vak

The goal of this course is to give insight in the consequences of
acquiring an enterprise system as well as working with an enterprise
system.

Knowledge:
Research on the factors that influence the success of acquisition and
implementation of an enterprise system as well as the realization of a
business case is discussed.
Practical knowledge about SAP-ERP will be gained.

Bridging theory and practice:
Themes that were learned in Accounting (Boekhouden) will be brought into
practice with the application SAP.

Quantitative skills:
Realization of purchases, production and sales in a company is analyzed
a.o. by comparison with planned figures and reported to management.

Inhoud vak

The theoretical part starts with some basic concepts of automation in a
company followed by the acquisition, implementation, operation and
management of an enterprise system from a practical as well as an
academic point of view. Attention is given to the influence of an
enterprise system on business and administrative processes.

In the practical part a business is set up in SAP and a purchase,
production and sales process are simulated resulting in management
reports about the performance of the company.

Onderwijsvorm

Lectures
Practice

Toetsvorm

Written exam – Individual assessment
Case – Individual assessment

Literatuur

Laudon & Laudon - Management Information Systems, Managing the digital
firm, Gloabal Edition, isbn 1397812920940

D.J. Schenk, C.T. Draijer – Hands-on with SAP ERP and IDES, isbn
9781783654529 (free download from Bookboon).

VU-Syllabus (published on Canvas)

Academic papers (published on Canvas)

Details will be announced on Canvas.

Overige informatie

ERP-systemen (ERPS) is in collegejaar 2018-2019 aangeboden onder de naam
IT for Accounting and Control (IT) en in collegejaren 2016-2017 en 2017-
2018 ook al als ERP-systemen. ERPS (en daarmee ook IT) vervangt de oude
vakken ERP-Theorie en ERP-Praktijk.

Er is een overgangsregeling voor bestaande studenten die eerder ERP-
Theorie óf ERP-Praktijk al hebben gehaald:
1. Als je ERP-Theorie al wel hebt gehaald, maar ERP-Praktijk nog niet,
dan doe je mee met het nieuwe vak ERPS en dan alleen voor het praktijk
deel. Je hoeft het schriftelijke tentamen van ERPS niet te maken.
2. Als je ERP-Praktijk al wel hebt gehaald, maar ERP-Theorie nog niet,
dan doe je mee met het nieuwe vak ERPS en kun je het reeds behaalde ERP-
Praktijk als casus inbrengen in het vak ERPS.

Ditzelfde geldt voor studenten die in collegejaar 2016-2017 of 2017-2018
hebben deelgenomen aan ERPS, of in collegejaar 2018-2019 aan IT, en toen
alleen het theoriedeel (punt 1) of alleen het praktijkdeel (punt 2)
hebben behaald.

Let op: om het eindcijfer ERPS te kunnen boeken dien je om technische
redenen altijd een tentamenintekening te hebben, ook als je niet deel
wilt nemen aan het tentamen.

Aanbevolen voorkennis

Accounting (Boekhouden)

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_ERPS
Studiepunten 6 EC
Periode P2, P6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. J.G.I. van den Belt RA
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum