Financial Accounting

2019-2020

Doel vak

Het verzekeren van een goede basiskennis van externe verslaggeving. De
student leert de basisbegrippen en basisprincipes die ten grondslag
liggen aan het opstellen van een jaarrekening en leert deze toepassen op
enkele veel voorkomende onderwerpen. Daarmee bereidt het vak de student
voor op het onderdeel externe verslaggeving van Voorbereidingsprogramma
Integrale Toets (VIT) in de premaster, en indirect ook op het vak
Advanced Financial Reporting in de masteropleiding.

Inhoud vak

In het programma wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor de
externe verslaglegging en de hoofdlijnen van het wettelijk kader van de
verslaggeving in Nederland (titel 9 boek 2 BW). Daarnaast bevat het vak
een eerste kennismaking met International Financial Reporting Standards
(IFRS).

Onderwijsvorm

Het betreft een vak waarbij de studiestof middels zelfstudie eigen dient
te worden gemaakt.

Toetsvorm

De tentamenstof omvat de verplichte literatuur en de vijf
powerpointpresentaties. Het tentamen bestaat voor een groot deel uit op
de praktijk georiënteerde vraagstukken. Daarmee wordt vooral het inzicht
in de theorie getoetst.

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. De tekst van titel 9 boek 2
BW en de tekst van de voorgeschreven IFRS (schone prints van wettekst en
de betreffende standaarden, dus zonder aantekeningen) mogen tijdens het
tentamen worden geraadpleegd! De duur van het tentamen is 2,75 uur.

Literatuur

• Hoogendoorn, M.N. en Vergoossen, R.G.A., Externe verslaggeving,
9e druk, 2016. Het gaat hier specifiek om de hoofdstukken 1 t/m 8 en 10
t/m 15 .
• BW 2 Titel 9 (tekst te vinden op Canvas)
• Het Conceptual Framework van de IASB en enkele geselecteerde (zie
onder punt 6 in deze studiewijzer) International Financial Reporting
Standards (de tekst hiervan is die van International Financial Reporting
Standards Consolidated Without Early Application, editie 2017, (BLUE
edition). Het wordt aangeraden niet de gehele bundel aan te schaffen
maar gebruik te maken van prints van de betreffende standaarden. De
teksten van IFRS zijn toegankelijk via de website van de IASB
(www.ifrs.org) en de U-bibliotheek (www.ubvu.vu.nl; zoek onder e-rources
naar eifrs). Het gaat alleen om de standaarden dus NIET om de
application guidance, basis for conclusions etc.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_FA
Studiepunten 3 EC
Periode P1, P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. J.F. Veldman
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten drs. J.F. Veldman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege