Introduction to Accounting Research

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak is om de student te laten kennismaken met
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Accounting. De student
leert bij een gekozen probleemstelling relevante academische literatuur
te zoeken, deze te evalueren en kritisch te beoordelen. Daarnaast maakt
de student kennis met toegepast statistisch onderzoek met behulp van het
computerprogramma SPSS.

Inhoud vak

Eisen aan wetenschappelijk onderzoek
Elementen uit het onderzoeksproces
Meting van variabelen (betrouwbaarheid, validiteit)
Methoden van dataverzameling
Sampling
Kwantitatieve data-analyse

Onderwijsvorm

Zelfstudie. Er worden enkele ondersteunende hoorcolleges gegeven.
Daarnaast zijn er op Canvas video's beschikbaar van eerder gegeven
colleges IAR (najaar 2013).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen + 3 opdrachten (paper review, SPSS-opdracht en
deelname aan de workshop Wetenschappelijk studeren van het Centrum voor
Studie en Loopbaan, zie Canvas voor meer informatie).

Literatuur

Sekaran, Uma and Bougie, Roger (2016), Research Methods for Business:
A Skill Building Approach, Wiley, 7th edition.
ISBN: 9781119165552

Overige informatie

Bij de statistische opdracht wordt gebruik gemaakt van het
computerprogramma SPSS. De software is tegen redelijke vergoeding
verkrijgbaar via www.surfspot.nl, maar is uiteraard ook beschikbaar op
de computers op de VU.

Aanbevolen voorkennis

Er wordt geadviseerd om éérst Kwantitatieve Methoden te volgen en daarna
Introduction to Accounting Research, omdat bij het laatste vak een
beroep wordt gedaan op statistische technieken.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_IAR
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2, P5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. P.C.M. Claes
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten dr. P.C.M. Claes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep