Management Accounting

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak Management Accounting is het verwerven van kennis
en inzicht op het gebied van de financieel-economische berichtgeving aan
interne belanghebbenden.

Inhoud vak

Management Accounting houdt zich bezig met de problematiek van de
financieel-economische berichtgeving aan interne belanghebbenden bij de
organisatie. De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:
kostengedrag, cost-volume-profit analyses, budgettering,
verschillenanalyses, kostprijsberekening, management control en
beslissingscalculaties.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Charles T. Horngren, Srikant Datar and Madhav Rajan (2015), Cost
Accounting, A Managerial Emphasis, 15th edition, Pearson Education,
Upper Saddle River, New Jersey.

Srikant Datar and Madhav Rajan (2018), Horngren’s Cost Accounting, A
Managerial Emphasis, 16th edition, Pearson Education, Upper Saddle
River, New Jersey.

(beide edities zijn te gebruiken)

Overige informatie

In principe zijn er bij dit vak geen colleges. Wel bestaat de
mogelijkheid om via email vragen te stellen aan de docent. Indien nodig
kunnen ook individuele afspraken met de docent worden gemaakt. Ongeveer
een week voor het tentamen is er een apart vragenuur.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_MA
Studiepunten 3 EC
Periode P1, P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. P.C.M. Claes
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten dr. P.C.M. Claes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege