Referaat Praktijkopleiding Assurance Variant

2019-2020

Doel vak

Om je bij de NBA als accountant in te mogen schrijven moet je ook de
praktijkopleiding afronden. In het laatste jaar van je praktijkopleiding
moet je een referaat schrijven en verdedigen. Hiermee kun je laten zien
dat je in staat bent om te gaan met situaties waarin de theorie/de wet-
en regelgeving niet direct voorziet. Verder demonstreer je met het
referaat dat je beschikt over specifieke communicatieve vaardigheden.
In het te schrijven referaat werk je een dilemma (casus) uit. Dit mag
geen fictieve casus zijn.
Het doel van de referaatbegeleiding is om de student te begeleiden in
(a) het schrijven van het praktijkreferaat en (b) het succesvol
verdedigen van het praktijkreferaat.

Onderwijsvorm

Werkcolleges: in groepen (referaatgroepen) van 4-6 trainees wordt in een
periode van 10 weken in 6 bijeenkomsten het referaat geschreven en
verdedigd. De referaatgroepen worden begeleid door 2 docenten. Tijdens
de bijeenkomsten houd je een presentatie over een casus.

De volledige doorlooptijd van een referaatcyclus bedraagt 10 weken.Er
zijn diverse startmomenten gedurende het collegejaar.

Onderwijsvorm: Werkcolleges, presentatie/discussievormen en een
individueel referaat.

Toetsvorm

Beoordeling van het schriftelijke referaat in combinatie met beoordeling
van de mondelinge verdediging van het referaat. De totale beoordeling is
één beoordeling op zowel het referaat als de verdediging daarvan.
De beoordeling (score) is: onvoldoende, voldoende of excellent en is op
basis van door de NBA voorgeschreven criteria.

Vereiste voorkennis

De student dient te zijn begonnen met het 6e semester van de
praktijkopleiding.

Literatuur

Niet van toepassing.

Overige informatie

De referaatgroep begeleiding vindt plaats op basis van een accreditatie
van de NBA. Het is mogelijk dat vanuit de NBA een toezichthouder
aanwezig is bij de verdediging van het referaat.

Tussen de afronding van het referaat en het afsluitend praktijkmondeling
wordt een actualiteitencollege gegeven waarin de trainees een update
krijgen van de relevante ontwikkelingen in regelgeving voor accountants
en andere actualiteiten. Dit is gericht op de voorbereiding van het
mondeling examen.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_REF
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. A.S. Bosch RA
Examinator
Docenten J.J. van Zutphen RA
prof. dr. A.J. Brouwer RA
J. Droogsma MSc
drs. A.S. Bosch RA
prof. dr. mr. F. van der Wel

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege