Slotexamen Praktijkopleiding RA

2019-2020

Overige informatie

Naar verwachting zal in het collegejaar 2019/2020 de mogelijkheid worden
aangeboden om het slotexamen van de praktijkopleiding tot
registeraccountant (assurance variant) aan de VU te doen. Zodra hierover
meer informatie bekend is, wordt die informatie op deze pagina
gepubliceerd. Eventuele vragen kunnen worden gemaild naar
referaatgroep.accountancy.sbe@vu.nl.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_SLOT
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. A.S. Bosch RA
Examinator prof. dr. A.J. Brouwer RA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.