Voortgezet Belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden dient een accountant
een behoorlijke fiscale kennis te bezitten, om tijdig fiscale problemen
te kunnen signaleren, en om als gesprekspartner te kunnen functioneren
van de fiscale specialist bij het bespreken van de fiscale positie van
het bedrijf. In de bachelorfase van de studie is het basisvak
belastingrecht gevolgd. Het onderhavige verdiepingsvak Voortgezet
belastingrecht voor accountants is met name gericht op de fiscale
winstbepaling van bedrijven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de
volgende onderwerpen: fiscale winstbepaling (nationaal en
internationaal), buitenlandse dochtermaatschappij of vaste inrichting
incl. transfer-pricing, fiscale aspecten van concernfinanciering, fusie
en (internationale) samenwerkingsvormen , horizontaal toezicht van
de belastingdienst en actuele ontwikkelingen ten aanzien van de
naatschappelijke discussie rondom belastingontwijking.
Aan het eind van de cursus moet de student in staat zijn op deze
onderdelen de belangrijke fiscale implicaties te onderkennen en
zelfstandig in hoofdlijnen weer te geven en toe te passen op
praktijksituaties.

Onderwijsvorm

In het eerste semester is sprake van een zelfstudie module, met de
mogelijkheid gedurende een tweetal responsiecolleges vragen over de stof
te stellen. In het tweede semester wordt een volledige collegecyclus
gegeven.
De colleges worden gedurende zes weken gegeven op de vrijdagmiddag en
bestaat dus uit zes dagdelen. Ieder college bestaat uit een theoretisch
gedeelte (hoorcollege) en een praktisch gedeelte (toepassing in
praktijkcases). De cursus is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad
toeneemt, onder andere door een toenemende complexiteit in de cases.
Voorbereiding van de colleges en de cases door studenten is cruciaal.
Actieve participatie is hierdoor pas echt mogelijk, waarmee de
slagingskans voor het tentamen wordt vergroot

Toetsvorm

Er wordt een schriftelijk tentamen afgenomen met open vragen over de
theorie en over toepassing van die theorie aan de hand van
gestructureerde cases. Tentamens worden te allen tijde afgenomen op
basis van actuele stand van de wetgeving.

Literatuur

R.P. van den Dool, E.J.W. Heithuis e.a., Compendium
Vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer, laatste druk
Kopie sheets en casuïstiek (op Canvas)
Info Ministerie van Financiën: voorkoming van dubbele belasting
Tax control frame work (notitie belastingdienst 2008) (op Canvas)
Het OECD modelverdrag
Wetboek (pocket belastingwetten van Kluwer, Vermande of SDU) editie 2019
(periode 2) danwel editie 2020 (periode 5)
Artikelen die op Canvas worden geplaatst.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_VB
Studiepunten 8 EC
Periode P2, P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. M.A. Wiebes
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten drs. M.A. Wiebes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege