Leadership: Advanced Perspectives

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Academic and Research Skills:
Understand processes of leadership and learning at the individual,
interpersonal, and team/organizational levels of analysis, and ability
to connect these concepts and levels of analysis to one another.

Knowledge of Theory + Methods and Solving Complex Problems:
Know and understand theories about leadership, leader-subordinate
relations and organizational learning and being able to apply them in
the organizational setting.

Professional Social Skills:
Know and understand how organizational resources and processes allow one
to emerge as a leader, and understand practices to acquire these
resources in the organization. Ability to clarify one’s values and
vision and to use them as anchors in one’s leadership behavior. Ability
to share leadership.

Horizon Beyond Professional Area:
Ability to reflect on the effects of leadership on employees,
organizations, society and the environment.

Self-Reflective Professional:
Demonstrate self-awareness of the psychological resources needed for
effective and sustainable leadership, and practice methods to build
one’s own psychological resources (including the ability to confront
one’s ‘dark’ inclinations).

Algemene informatie

Vakcode E_BA_LAP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. E. Doci
Examinator dr. E. Doci
Docenten dr. E. Doci

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: