Research Participation I

2019-2020

Doel vak

Door deel te nemen aan onderzoek worden studenten betrokken bij de
organisatie en uitvoering van onderzoek aan onze School. Die ervaring
draagt bij tot het ontwikkelen van academische en
onderzoeksvaardigheden. Het onderwijs koppelt de onderzoekservaring ook
aan theorieën en onderzoeksmethoden.

Inhoud vak

In het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma nemen studenten
deel aan verschillende typen onderzoek (bv. experimenten, surveys,
interviews) van de SBE departementen.

Onderwijsvorm

Deelname aan onderzoekssessies

Toetsvorm

Studenten tonen hun leerervaring aan door 20 onderzoekscredits
te verzamelen (min. 2.5 and max. 7 uur actieve onderzoeksdeelname). Voor
de eerstejaarsstudenten is onderzoeksdeelname onderdeel van het vak
Integration Project 1.6. Eerstejaarsstudenten kunnen deelnemen aan
onderzoekssessies in periode 1, 2, 3, 4 en 5. Opgelet, de punten voor
het vak
Integration Project worden pas toegekend wanneer studenten de vereiste
20
onderzoekscredits hebben behaald.

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing

Literatuur

Niet van toepassing

Afwijkende intekenprocedure

Voor dit vak geldt een afwijkende intekenprocedure. Je hoeft jezelf niet in te tekenen, maar je wordt door de faculteit ingetekend op dit vak.

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_RPR1
Studiepunten 0 EC
Periode P1+2+3+4+5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. K. Gorissen
Examinator dr. K. Gorissen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: