Supply Chain Management

2019-2020

Doel vak

De doelstellingen van het vak SCM kunnen als volgt worden samengevat:

Academische- en onderzoeksvaardigheden:
Academische onderzoeksprincipes (analyse, abstractie, argumentatie en
applicatie) toepassen op naar praktische relevante implicaties en
oplossingen (en vice versa). Dit gebeurt aan de hand van cases en
toegankelijke academische papers.

Juiste kwantitatieve methodes selecteren voor het analyseren en oplossen
van supply chain problemen, voornamelijk op het niveau van een
individueel bedrijf zonder de bredere supply chain uit het oog te
verliezen. De kwantitatieve vaardigheden ondersteunen de ontwikkeling
van een gedegen inzicht in het managen van logistieke ketens.


Verbinden van theorie en praktijk:
SCM concepten en analysemethodes worden aan de hand van cases,
toegankelijke academische papers en gastlezingen vertaald naar
praktische relevante implicaties en oplossingen (en vice versa).

Gastsprekers worden uitgenodigd om bestaande SCM issues toe te lichten
aan de hand van de eigen praktijk. Hierbij geven ze het gebruik en de
beperkingen van theorieën en modellen aan en getuigen ze ook van het
strategische belang van SCM binnen verschillende organisaties. Studenten
worden uitgenodigd om de professionele literatuur te lezen om de actuele
SCM thema’s en de omvang van het toepassingsgebied te leren kennen.

Inhoud vak

Diverse nationale en international studies bevestigen de international
reputatie van Nederland als één van de toonaangevende logistieke regios
in de wereld. Omwille van de verwachte groei van de internationale
logistiek heeft de Nederlandse overheid logistiek formeel
geïdentificeerd als een topsector.
Deze cursus wil studenten een inzicht bieden in de belangrijkste
drijvende krachten van supply chain performance en het strategisch
belang van supply chain management illustreren voor iedere professionele
organisatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Individuele beoordeling

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Chopra, S. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning,
and Operation. Global edition. Pearson Higher Education.
Bijkomend studiemateriaal wordt via Canvas verspreid.

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics 1.1, Business Processes 1.1., Business Statistics
1.4

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_SCM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. W.E.H. Dullaert
Examinator prof. dr. W.E.H. Dullaert
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: