Accounting

2019-2020

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- je leert aan de hand van de belangrijkste
Accounting methoden om essentiële informatie te onderscheiden van
minder belangrijke informatie.
- je leert hoe financiële informatie geordend
kan worden zodat hiermee bijvoorbeeld management beslissingen
ondersteund kunnen worden.

Verbinden theorie en praktijk:
- je krijgt een goede basiskennis over diverse soorten Accounting
methoden en technieken waarmee in de informatiebehoeften van
verschillende
gebruikers wordt voorzien.
- je leert aan de hand van uitgewerkte cases hoe je
de kennis die je opdoet bij dit vak kunt toepassen in de praktijk.

Verbreden horizon: je leert dat Accounting geen statisch vak is maar
wordt beïnvloed door de actualiteit, veranderende normen en waarden en
nieuwe inzichten.

Inhoud vak

Na het volgen van Accounting begrijp je het belang van
Accounting-informatie voor ondernemingen. Je weet dat verschillende
soorten gebruikers verschillende informatiebehoeften hebben en dat er
diverse soorten Accounting methoden en technieken zijn om in deze
informatiebehoeften te voorzien.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Individuele beoordeling

Literatuur

- Handboek (titel wordt nog bekend gemaakt)
- Diverse wetenschappelijke artikelen (titels worden nog bekend
gemaakt);
- Kennisclips (te vinden op Canvas);
- Ander materiaal dat via Canvas wordt gepubliceerd of door de
docenten wordt bekendgemaakt.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_ACC1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. S.C. Go
Examinator dr. S.C. Go
Docenten dr. S.C. Go
prof. dr. T.L.C.M. Groot
prof. dr. C. Camfferman RA
drs. F. Duimstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Responsiecollege*, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: