Accounting II

2019-2020

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- Studenten zullen leren om financial en
management accounting informatie te analyseren en beoordelen, waarbij
wordt gefocust op de meest relevante inputs voor bepaalde beslissingen.
Tevens zullen zij leren om argumenten die hun beslissingen onderbouwen
te formuleren en naar voren te brengen, zowel in gesproken als in
geschreven vorm.
- Studenten zullen leren om veelgebruikte
ratio’s voor financiële analyse te berekenen en waarderingsconcepten toe
te passen. Tevens zullen zij leren om veelgebruikte management
accounting methoden toe te passen, welke het berekenen van
beslissingsrelevante informatie vereisen.

Verbinden theorie en praktijk:
- Studenten zullen leren om een veelgebruikt raamwerk voor het
analyseren en waarderen van bedrijven toe te passen. Tevens zullen zij
veelgebruikte methoden en technieken voor besluitvorming, planning en
control leren, alsmede hoe deze toegepast dienen te worden.
- Studenten zullen inzicht krijgen in de praktijk
aan de hand van uitgewerkte cases en relevante voorbeelden.

Sociale vaardigheden: Studenten zullen case-uitwerkingen op het gebied
van financial en management accounting presenteren en bediscussiëren.
Tevens zullen zij feedback aan/van teamleden over inzet en houding in
het team geven en ontvangen.

Specifieke leerdoelen:
Na dit vak ben je in staat om:
• Een veelgebruikt raamwerk voor het analyseren en waarderen van
bedrijven te begrijpen en toe te passen;
• De strategie van een bedrijf te beoordelen ten behoeve van
analyse- en waarderingsdoelen;
• De grondslagen voor financiële verslaggeving van een bedrijf te
analyseren en corrigeren voor vertekeningen;
• Een financiële analyse uit te voeren en waarderingstheorie en
–concepten toe te passen;
• Een analyse ten behoeve van aandelenwaardering en
kredietwaardigheids-beoordeling uit te voeren;
• Relevante kosten en informatie voor besluitvormingsdoelen te
bepalen;
• Methoden voor planning en budgettaire beheersing te begrijpen en
toe te passen;
Methoden die gerelateerd zijn aan management control systemen toe te
passen.

Inhoud vak

Studenten zullen accounting informatie vanuit een gebruikersperspectief
beoordelen. Zij zullen jaarrekeningen van bedrijven analyseren op basis
van een veelgebruikt raamwerk voor het analyseren en waarderen van
bedrijven. Tevens zal hun begrip van belangrijke management accounting
methoden en technieken toenemen en zullen zij deze methoden en
technieken toepassen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Individuele- en groepsbeoordeling

Literatuur

- Bhimani, A., C.T. Horngren, S.M. Datar, and M. Rajan. 2015. Management
and Cost Accounting, Sixth Edition, Pearson.
De overige literatuur wordt later bekendgemaakt.

Aanbevolen voorkennis

Accounting I

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_ACC2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M. Schoute
Examinator dr. M. Schoute
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Responsiecollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: