Business Information Technology

2019-2020

Doel vak

Verbinden theorie en praktijk – kennis: Je hebt een gedegen
basiskennis over de technologische en organisatorische aspecten van
informatiesystemen en digitale innovatie.

Verbinden theorie en praktijk - toepassing: Je kunt de theoretische
kennis over de technologische en organisatorische aspecten van
informatiesystemen en digitale innovatie toepassen in specifieke
praktijksituaties.

Sociale vaardigheden: Je kunt de bevindingen
presenteren van een consultancy-opdracht waarin je een grote organisatie
adviseert over haar informatiesystemen en digitale innovatie.

Inhoud vak

Business Information Technology (BIT) is een inleidend vak over de rol
van informatiesystemen (IS) in organisaties. IS zijn prominent aanwezig
in organisaties en informatie is van cruciaal belang voor het
voortbestaan ervan. BIT focust op hoe IS kunnen helpen bij het managen
van informatie en hoe organisaties baat kunnen hebben bij deze IS. In
dit vak behandelen we verschillende onderwerpen, vertrekkend vanuit
digitale innovatie. Sommige hebben meer een management-focus, zoals
IS-strategie, -structuur en -cultuur; andere meer een technische focus,
zoals de beginselen van programmeren en databases, recente
technologische ontwikkelingen en security.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkcolleges

Toetsvorm

Individuele- en groepsbeoordeling
Aanwezigheidsplicht werkcolleges

Literatuur

Boek en selectie van artikelen

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_BUSIT
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M. Boons
Examinator dr. M. Boons
Docenten dr. M. Boons

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: