Corporate Entrepreneurship

2019-2020

Doel vak

Academische- en onderzoeksvaardigheden: Studenten kunnen een
professionele "corporate entrepreneurship audit" uitvoeren door primaire
en secundaire data te verzamelen en te analyseren, en kunnen op basis
van de onderzoeksresultaten het ondernemende karakter van een
organisatie beoordelen en praktische aanbevelingen formuleren die de
organisatie helpt om ondernemerschap beter te organiseren.

Verbinden theorie en praktijk:
- Studenten hebben aantoonbare kennis over begrippen en
theorieën aangaande de antecedenten, processen en uitkomsten van
corporate entrepreneurship alsmede recente ontwikkelingen in het
werkveld.
- Studenten kunnen zelfstandig vraagstukken
rond corporate entrepreneurship analyseren door kennis uit
wetenschappelijke publicaties toe te passen op praktijksituaties, en om
de keuzes die daarbij gemaakt worden te onderbouwen en te
beargumenteren.

Sociale vaardigheden: Studenten kunnen een effectieve
presentatie geven waarbij ze de resultaten van caseopdrachten en
eindopdracht presenteren aan een groep medestudenten op een wijze die
professioneel, duidelijk, en innemend is.

Inhoud vak

In de huidige dynamische en voortdurend veranderende markt is
ondernemerschap een essentieel en onmisbaar element in het succes van
organisaties - groot of klein , nieuw of reeds lang gevestigd. Corporate
entrepreneurship omvat de studie van ondernemende processen en principes
zoals toegepast in bestaande organisaties. Het vak verkent de
uitdagingen en oplossingingen van gevestigde bedrijven om nieuwe kansen
te identificeren, te selecteren en die vervolgens te implementeren. Het
gaat ook om de vraag wie de interne ondernemers zijn en hoe die
intrapreneurs ondersteund kunnen worden om ondernemende initiatieven te
starten met als doel om nieuwe producten, markten en processen te
ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het
ondernemende karakter van organisaties, de link tussen corporate
entrepreneurship en bedrijfsstrategie, het selecteren en ontwikkelen van
nieuwe initiatieven, het motiveren van intrapreneurs, de spanning tussen
autonomie en controlemechanismen, en het ontwerpen van corporate
venturing en corporate venture capital programma’s.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Opdrachten - groepsbeoordeling
Tentamen - individuele beoordeling

Literatuur

Tekstboek
Selectie van artikelen en cases

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_CE
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. W. Stam
Examinator prof. dr. W. Stam
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: