Research Project

2019-2020

Doel vak

Academische- en onderzoeksvaardigheden
• Student is in staat om een kwantitatief onderzoeksproject van begin
tot eind op te zetten en af te ronden.
• Student is in staat om inzichten op basis van kwantitatieve en
kwalitatieve data te combineren bij de analyse van een bedrijfskundig
vraagstuk.
• Student herkent validiteitsproblemen en verwerkt deze in het
onderzoeksopzet.
Verbinden van theorie en praktijk
• Student is in staat om theorieën te selecteren en beschrijven die
relevant zijn voor de probleemstelling.
• Student kan bedrijfskundige praktijkvraagstukken analyseren en
oplossen door het toepassen van relevante theorieën en methodologieën.
Sociale vaardigheden
• Student is in staat om de opgedane inzichten op een heldere en
zakelijke wijze te communiceren door middel van de Pyramide-methode.
Zelfbewustzijn
• Student is in staat om op basis van collegestof te reflecteren op
potentiele uitdagingen bij het uitvoeren van toegepast onderzoek.

Inhoud vak

Tijdens het vak Research Project (RP) maak je gebruik van de opgedane
kennis uit BRM1 en 2 om een bedrijf met een bedrijfskundig probleem van
advies te voorzien. Hiertoe zul je niet alleen je methodologische, maar
ook je bedrijfskundige kennis toepassen in de uitvoering van een
onderzoeksproject binnen een bedrijf naar keuze. Door middel van een
combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
analyseer je een bedrijfsprobleem en de haalbaarheid van een mogelijke
oplossingsrichting voor dit probleem.

RP vormt het sluitstuk van de eerste twee jaar van de bacheloropleiding
Bedrijfskunde (BK). In termen van vaardigheden bouwt het vak voort op
Business Mathematics, Business Statistics, Academic Skills, BRM1 en
BRM2. Hiermee sluit RP aan bij de academische kern en draagt het bij aan
de onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor de bachelorscriptie (BK3).
Daarnaast integreer je in dit vak kennis uit de verschillende
disciplinaire vakken. Daarmee is RP ook onderdeel van de integratielijn
in het BK curriculum. Tot slot is RP erop gericht je van vaardigheden te
voorzien die je in staat stellen om analyses om te zetten in
oplossingen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcolleges

Toetsvorm

Individuele en groepsbeoordeling

Literatuur

- De inhoud van BRM I en BRM II (inclusief de in die vakken gebruikte
literatuur)
- College slides
- Overige literatuur (zie course manual)

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics (1.1), Academic Skills (1.3), Business Statistics
(1.4), BRM1 (2.4), BRM2 (2.5).

Het onderzoeksproject dat centraal staat in dit vak is het project
waarmee je begonnen bent in BRM1. Je gaat terug naar dezelfde
organisatie met hetzelfde team.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_RP
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M.D. Bahlmann
Examinator dr. M.D. Bahlmann
Docenten drs. A.C. Guldemond
dr. M.D. Bahlmann
J.T.W. Nijenhuis MSc
drs. G.J. Beekman MA
drs. E.J. van Rietschoten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: