Thesis Predikantsopleiding

2019-2020

Doel vak

De student is in staat om een probleem binnen de theologie te analyseren
en er een samenhangende, goed gedefinieerde en methodisch correcte
thesis over de schrijven. De student:
- toont kennis en inzicht in een deeldiscipline van de theologie of de
religiewetenschappen.
- heeft het vermogen kritisch, consistent, logisch en creatief te denken
en te argumenteren.
- kan onderzoeksmateriaal verzamelen en beoordelen.
- heeft het vermogen om onder begeleiding, maar betrekkelijk
zelfstandig, onderzoek te doen en de resultaten op heldere wijze vast te
leggen.

Inhoud vak

Het schrijven van een thesis onder begeleiding van een begeleider.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding.

Toetsvorm

Thesis.

Vereiste voorkennis

De module Research Skills moet zijn gehaald.

Doelgroep

Alleen voor studenten van de predikantsmaster van de faculteit Religie
en Theologie.

Overige informatie

Schrijf je in voor de cursus en volg de instructies op Canvas.

Algemene informatie

Vakcode G_3MATHES
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: