Academische vaardigheden

2019-2020

Doel vak

De student is in staat:
- schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en
toepassingen daarvan.
- zelfstandig met relevante wetenschappelijke literatuur te werken.
- in groepsverband een mondelinge presentatie voor te bereiden en te
houden over wetenschappelijke resultaten en de toepassing daarvan.
- bij een probleemstelling de juiste onderzoeksmethode te kiezen en die
correct toe te passen.

Inhoud vak

In deze module worden de vaardigheden aangeleerd, geoefend en getoetst
die nodig zijn voor het succesvol afronden van de studie. Het betreft:
paper schrijven (schriftelijk presenteren), literatuur zoeken,
analyseren en op de juiste manier gebruiken (waaronder verwijzen en
citeren), samenwerken en mondeling presenteren, elementaire kennis van
enkele sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden (inhoudsanalyse,
interview, schriftelijke vragenlijst, observatie).
In samenhang met deze vaardigheden leert de student kritisch,
consistent, logisch en creatief te denken en argumenteren.
Daarnaast wordt ervaring opgedaan met het voeren van dialoog en de
reflectie op de eigen levensbeschouwelijke positie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, interactieve bibliotheekmodules, practica

Toetsvorm

De onderscheiden academische vaardigheden worden getoetst door
respectievelijk een paper (periode 1), een mondelinge presentatie en een
individuele reflectie op samenwerken (periode 2) het schrijven van een
KAVV met correcte literatuurverwijzing (periode 4), en vier beknopte
verslagen van
vier sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden (inhoudsanalyse,
interview, vragenlijst en observatie; periode 5).

Overige informatie

De module Academische Vaardigheden is een verplichte module voor alle
eerstejaars studenten. In deze module worden de vaardigheden aangeleerd,
geoefend en getoetst die nodig zijn voor het succesvol afronden van de
studie. Het voldoende afronden van de module Academische Vaardigheden is
ingangseis voor de bachelorscriptie in jaar 3.
De module Academische Vaardigheden heeft geen eigen module-nummer, maar
vormt wel een eigen module op Canvas. Aanmelding bij de module op
VUnet is noodzakelijk voor deelname. De verschillende onderdelen van de
module zijn geïntegreerd in andere cursussen in dezelfde periode. De
studiebelastingsuren (sbu) en daarmee de studiepunten zijn verwerkt in
de berekening van die andere cursussen (totaal 6 EC = 168 sbu). Het
onderdeel van de AcVa module moet voldoende zijn afgerond alvorens het
cijfer voor de ermee geïntegreerde vakmodule gevalideerd kan worden.

Algemene informatie

Vakcode G_ACVA1
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. R.J. de Vries
Examinator dr. R.J. de Vries
Docenten dr. R.J. de Vries
A. Foppen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: