Boeddhistische ethiek: Boeddhisme als transformerende kracht in mens en maatschappij

2019-2020

Doel vak

De student:
• Verwerft kennis en inzicht omtrent ethische theorieën en
benaderingswijzen in de verschillende boeddhistische tradities, en hun
toepassing op hedendaagse ethische dilemma’s;

• Verwerft kennis en inzicht in de verschillen met de verschillende
Westerse normatieve ethische theorieën, hun object en hun methode;

• Leert in vergelijkend perspectief kritisch te reflecteren op Westerse
aannames omtrent de rationaliteit van morele oordeelsvorming en
contrasten in de mens- en wereldbeelden die impliciet zijn in
verschillende ethisch en morele uitgangspunten.

Inhoud vak

Deze module richt zich op ethische theorieën en benaderingswijzen in de
verschillende boeddhistische tradities. Aan de ene kant schenken we
aandacht aan de grote diversiteit in boeddhistisch denken over juist
handelen en de argumentaties daarachter.
We besteden aandacht aan de boeddhistische ideeëngeschiedenis binnen
Azië en en
receptiegeschiedenis buiten Azië. We staan tevens stil bij de
verlossingshorizon in
boeddhisme. Ook besteden we aandacht aan boeddhistische redeneermethoden
die helpen bij het vormen van oordelen. Dit betekent enige aandacht aan
boeddhistische kennisleer en logica.
We reflecteren op de verschillen met Westerse theorieën en
benaderingswijzen, en de mogelijke epistemische fundamenten en
sociaalhistorische achtergronden hiervan.
Via diverse voorbeelden uit de (contemporaine) boeddhistische
praktijk wordt de toepassing op hedendaagse ethische dilemma’s geoefend,
naar keuze te benaderen via literatuurstudie of veldwerk; dit mede met
het oog op de plaats en ontwikkeling van boeddhisme in onze samenleving
en in het bijzonder de praktijk van de geestelijke verzorging.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsvorm

Schrijfopdracht (20%) en eindpaper (80%).

Literatuur

Peter Harvey. 2000. An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations,
Values and Issues. Cambridge: Cambridge University Press
Victor A. van Bijlert. 2016. Bewustzijn boven taal en dualiteit. VU
University Press

Overige literatuur zal via Canvas verspreid of bekend worden gemaakt.

Toelichting Canvas

Ingeschreven zijn als student betekent toegang hebben tot Canvas

Aanbevolen voorkennis

Ethische theorieën (G_ETHTHEOR).

Algemene informatie

Vakcode G_BETRANS
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: