Latijn I

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de collegereeks is de student in staat om beginnend
complexe Latijnse teksten in het Nederlands te vertalen aan de hand van
woordkennis, een woordenboek, kennis van een aantal grammaticale rijtjes
en verschijnselen en zinsopbouw in het Latijn.

Inhoud vak

Verdeeld over de eerste periode komen les I tot XII van Latinitas aan
bod. Op college wordt uitleg gegeven over de grammaticale rijtjes,
verschijnselen en zinsopbouw. De student leert thuis de woorden,
grammaticale rijtjes en grammaticale verschijnselen. Daarnaast bereidt
de
student de oefeningen en teksten voor.

Onderwijsvorm

Het college werkt er steeds meer naar toe dat de student zelfstandig de
teksten uit Latinitas vertaald. In het begin is er veel hoorcollege en
thuisstudie. Naar het einde toe heeft de student meer inbreng vanuit
thuis voorbereide teksten.

Toetsvorm

Tentamen over deel les I-XII van het cursusboek H. Oranje. De
bachelorstudenten krijgen o.a. een tekst die tevoren gezien is.

Literatuur

- Oranje, H., Latinitas, 2007, VU uitgeverij, Amsterdam (verplicht)
- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:
Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam University Press
- Kroon, C., Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur en zin en
tekst- Grammatica-, 2007, Amsterdam University Press (aanbevolen, maar
niet verplicht)

Doelgroep

Allen die geïnteresseerd zijn om Latijn te leren.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de Nederlandse grammatica op het punt van zinsontleding.
Grieks is een voordeel.

Algemene informatie

Vakcode G_BLATIJN1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. M.W. Muilwijk
Examinator drs. M.W. Muilwijk
Docenten drs. M.W. Muilwijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: