Latijn II

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de collegereeks is de student in staat om complexe(re)
Latijnse teksten uit het Latijn naar het Nederlands te vertalen met
behulp van een woordenboek

Inhoud vak

Verdeeld over de tweede periode komt les XIII tot XVIII van Latinitas
aan bod. Op college wordt uitleg gegeven over de grammaticale rijtjes,
verschijnselen en zinsopbouw. De student leert thuis de woorden,
grammaticale rijtjes en grammaticale verschijnselen. Daarnaast bereid de
student de oefeningen en teksten (enkele buiten het boek om) voor. Na 6
colleges worden capita selecta uit De imitatione Christi van Thomas a
Kempis gelezen.

Onderwijsvorm

Het college werkt er steeds meer naar toe dat de student zelfstandig de
teksten vertaald. In het begin is er veel hoorcollege en thuisstudie.
Naar het einde toe heeft de student meer inbreng vanuit thuis
voorbereide teksten.

Toetsvorm

Tentamen over deel 2 van het cursusboek Latinitas, de extra teksten en
capita selecta uit De imitatione Christi. De bachelorstudenten krijgen
alleen teksten die tevoren gezien zijn.

Vereiste voorkennis

Latijn I (G_BLATIJN1) moet minimaal gevolgd zijn en er moet aan het
tentamen deelgenomen zijn.

Literatuur

- Oranje, H., Latinitas, 2007 (of latere druk), VU uitgeverij, Amsterdam
(verplicht)
- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:
Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam University Press
- Kroon, C., Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur en zin en
tekst- Grammatica-, 2007, Amsterdam University Press (aanbevolen, maar
niet verplicht)

Doelgroep

Allen die geïnteresseerd zijn om Latijn te leren.

Aanbevolen voorkennis

Grieks is een voordeel.

Algemene informatie

Vakcode G_BLATIJN2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. M.W. Muilwijk
Examinator drs. M.W. Muilwijk
Docenten drs. M.W. Muilwijk
dr. G.J. van Klinken

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: