Boeddhisme

2019-2020

Doel vak

De student:
kan een aantal belangrijke boeddhistische verschijnselen,
voorstellingen en ideeën historisch plaatsen; kan sociale en culturele
patronen in deze verschijnselen, voorstellingen en ideeën omschrijven en
kan de samenhang hiervan aangeven

Inhoud vak

De module is een inleiding in het boeddhisme als religie, soteriologie,
psychologie en sociaal-historische beweging. In de module zullen
thema's als ontstaan, aard en verbreiding van het boeddhisme aan de
orde komen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, met gebruikmaking van Canvas.

Toetsvorm

Schrijfopdracht (20%) en schriftelijk tentamen (80%).

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via canvas.

Algemene informatie

Vakcode G_BOEDD
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. A.F.M. van der Braak
Examinator prof. dr. A.F.M. van der Braak
Docenten prof. dr. A.F.M. van der Braak
dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: