Reformatiegeschiedenis

2019-2020

Doel vak

Na het succesvol afronden van de cursus is de student in staat om
• bronteksten uit de Europese kerkgeschiedenis van 1500 tot 1800
periode te analyseren, te interpreteren en in een kerkhistorisch kader
te plaatsen;
• de verschillen tussen de theologische, historische, politieke en
sociale context van toen en nu te onderkennen en zich in de leefwereld
van toen in te leven;
• te omschrijven welke factoren, gebeurtenissen, personen en
stromingen in de genoemde periode uit de Europese kerkgeschiedenis een
belangrijke rol speelden;
• kerkhistorische theorieën te evalueren.

Inhoud vak

De Europese kerkgeschiedenis in de periode van 1400 tot 1800 vormde een
snijvlak die tot de breuk binnen de Westerse Kerk en het ontstaan van
nieuwe christelijke identiteiten leidde. Dit tijdvak trekt tot op de dag
van vandaag zijn sporen binnen het Europese christendom.
De volgende thema’s komen aan bod:

Theologie en vroomheid in de late Middeleeuwen;
Het humanisme;
De politieke en staatskundige veranderingen;
De reformatie(s);
De confessionalisering en het probleem van "orthodoxie"
De verlichting en nieuwe vormen van vroomheid
De verhouding van christendom en jodendom

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.
Excursies

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over de leesstof en de in de colleges behandelde
onderwerpen en geoefende vaardigheden (tekstinterpretatie)

Literatuur

Capita selecta uit verschillende boeken.

Doelgroep

studenten van de theologie; studium generale (open voor alle studenten)

Aanbevolen voorkennis

Algemene historische kennis.

Algemene informatie

Vakcode G_BREFKGS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. M.A. Matthias
Examinator prof. dr. M.A. Matthias
Docenten prof. dr. M.A. Matthias

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: