Doing theology in a Baptist way

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan de hoofdlijnen van het theologische denken van James
McClendon omschrijven;
• weet vanuit McClendons theologie verbindingen te leggen met
contemporaine theologen en het theologische klimaat waarin McClendon
werkzaam was, zoals Martin Luther King, John Howard Yoder en Karl Barth;
• is in staat de theologie van McClendon te ‘wegen’, zodat
kritische vragen bij sommige loci van zijn theologie kunnen worden gezet
(examenvragen);
• kan de opgedane inzichten vertalen naar de baptistentraditie en
naar de werkvloer van de gemeente. In geleide discussies tijdens de
colleges wordt voortdurend gereflecteerd over de actualiteit van
McClendons theologie voor de praktijk van de kerk. Uit de
collegegesprekken en de participatie van de student blijkt of de student
inzichten kan vertalen naar oplossingrichtingen.

Inhoud vak

In dit college wordt op de theologie van James McClendon ingegaan.
McClendon is een vernieuwende, uitdagende theoloog en baptist, die
gaandeweg in West-Europa meer bekendheid krijgt. Het is niet te doen om
de drie delen van zijn theologie geheel door te nemen. Daarom zijn de
volgende capita selecta de cursusinhoud:
-Vol. 1, in zijn geheel (pp. 17-351)
-Vol. 2, uit deel 1 het tweede hoofdstuk ‘Eschatology’ (§1-3, pp. 64-
102)
-Vol. 2, uit deel 2 het zesde hoofdstuk ‘Jesus the Risen Christ’ (§1-3,
pp. 238-279)
-Vol. 3, de inleiding (hst. 1, pp. 17-56), en deel 1 het tweede
hoofdstuk ‘Religion As Culture’ (§1-4, pp. 59-97)
-Vol. 3, deel 3, hoofdstukken 8 en 9, ‘The Search For Christian
Identity’ en ‘A Theology of Witness’ (pp. 309-383).

Onderwijsvorm

De student bereidt de colleges voor door de opgegeven pagina’s uit
McClendon te lezen. In de contacturen wordt de inhoud door middel van
geleide theologische gesprekken kritisch besproken.

Toetsvorm

Er vindt een schriftelijke toets over alle gelezen en besproken stof
plaats (100%).

Literatuur

Verplichte literatuur:
James Wm. McClendon. Systematic Theology,
Vol. 1: Ethics. Nashville: Abingdon Press, 2002.
Vol. 2: Doctrine. Nashville: Abingdon Press, 1994.
Vol. 3: Witness. Nashville: Abingdon Press, 2000.

Aanbevolen literatuur:
Amos Young. ‘The "Baptist Vision" of James McClendon, Jr: A Wesleyan-
Pentecostal Response’, Wesleyan Theological Journal 37.2 (2002): 32-57.
Perspectives In Religious Studies 27.1 (2000) – een heel nummer aan
McClendon gewijd.
A.J. Conyers. ‘The Changing Face of Baptist Theology’, Review and
Expositor 95 (1998); 21-38.
James Wm. McClendon. ‘The God of the Theologians and the God of Jesus
Christ’, in: Axel D. Steuer, James Wm. McClendon (eds.), Is God GOD?
Nashville: Abingdon Press, 1981, 181-205.
Stanley J. Grenz. Theology For the Community of God. Carlisle:
Paternoster, 1994.
Stanldy J. Grenz. Renewing the Center: Evangelical Theology in a
Post-Theological
Era. BridgePointBook, 1999.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Algemene informatie

Vakcode G_BSBTTh
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. H.A. Bakker
Examinator prof. dr. H.A. Bakker
Docenten prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: