Gemeenteopbouw Baptistisch Seminarie

2019-2020

Doel vak

De student:
• beschrijft de verschillende hoofdstromingen in de gemeenteopbouw;
• kan deze modellen waarderen vanuit de mennonitische en baptisten
theologie;
• beschrijft een gemeente (verleden en heden) op basis van het
model van De Caluwé en Vermaak;
• maakt een analyse van de gemeente en een stelt een diagnose met
behulp van de Studying Congregations;
• ontwerpt een advies voor een verandertraject vanuit de methodiek
van waarderende gemeenteopbouw op basis van de beschrijving van de
gemeente en de analyse en het advies;
• beschrijft de eigen rol in dat proces op basis van de
kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak.

Inhoud vak

In deze cursus staat een baptistenwijze van gemeenteopbouw centraal.
Hoe kan een gemeente vanuit een congregationalistische theologie bouwen
aan de gemeente binnen de context waarin de gemeente opereert? Centraal
staan de waarden van een congregationalistische gemeenteopbouw voor het
bepalen en kiezen van de methoden en modellen. Daarnaast staan de
vaardigheden centraal om te komen tot een analyse en diagnose van de
gemeente vanuit organisatiekunde, (systematische) theologie en
organisatiesociologie. Tenslotte leer de student om gemeenteopbouwplan
te schrijven, passend bij de situatie.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, waarin de literatuur wordt besproken, beoordeeld
en toegepast op een eigen te schrijven en te verdedigen ontwerp.
Studenten maken opdrachten en bespreken die met de medestudenten en
docent. De opdrachten maken deel uit van de portfolio van de opdracht.

Toetsvorm

Portfolio bevattende:
- beschrijving van de gemeente in het verleden en heden met behulp van
de literatuur waarbij de student aan geeft welke vormen in de literatuur
daarvoor geschikt zijn, welke vorm gekozen is met onderbouwing van de
keuze;
- analyse en diagnose van de gemeente op basis van organisatiekunde,
(systematiche) theologie;
- gemeenteopbouwplan;
- reflectie op het geheel vanuit de eigen positie in dialoog met de
literatuur.

Literatuur

Verplichte literatuur:
Eduard Groen. Geloofwaardige gemeente: Uitgangspunten van een baptisten
gemeenteopbouw. Barneveld: Unie van Baptisten Gemeenten, 2011.
Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Leren veranderen: Handboek voor de
veranderkundige. Deventer: Vakmedianet, 2006 (tweede geheel herziene
druk), 1-231.
Nancy Ammerman e.a. Studying Congregations: A new handbook. Nashville:
Abingdon Press,
1998.
Jan Hendriks. Goede wijn: Waarderende gemeenteopbouw. Utrecht: Kok,
2013.
Eventuele artikelen op Canvas.

Aanbevolen literatuur:
Nancy Ammerman. Congregations in transition: A quide for analyzing,
assesing, and adapting in changing communities. Nashville: Abingdon
Press, 2002.
Albert J. Remmelzwaal. Actief en afhankelijk: Een praktijktheorie voor
leiderschap in kerkelijke gemeenten. Delft: Eburon, 2003.
Ronald W. Richardson. Werken aan een gezonde gemeente: Bijdragen aan het
‘gezin’ dat gemeente heet. Gorinchem: Ekklesia, 2002.
Sake Stoppels. Voor de verandering: Werken aan vernieuwing in gemeente
en parochie. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009.
Gary Nelson: Borderland Churches: A congregation´s introduction to
missional living. St. Louis Missouri: Chalice Press, 2008.
Matthijs Vlaardingerbroek. Grensverleggend: Hoe de kerk opnieuw
missionair kan zijn. Heerenveen: Medema, 2012.
Stuart Murray, The Naked Anabaptist: The bare essentials of a radical
faith. Scotdale: Herald Press, 2010.
Johannes Zimmermann. Gemeinde zwischen Sozialität und Individualiät:
Herausforderungen für den Gemeindeaufbau im gesellschaftlichen Wandel.
Neukirchen: Neukirchener Verlag, 2006.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Overige informatie

Dit vak wordt over het algemeen als tutorial aangeboden op i.o.m. de
studenten vast te stellen tijden en plaatsen. Daarom naast inschrijving,
ook altijd even aanmelden per mail bij teun.vanderleer@baptisten.nl

Aanbevolen voorkennis

Baptistische theologie: Ecclesiologie en Gemeenteethiek (G_BSTHEG).

Algemene informatie

Vakcode G_BSGEMO
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: