Baptistische dogmatiek: Sacrament en Ambt

2019-2020

Doel vak

De student beheerst het discussieveld over de ‘turn to sacramentalism’
en kent de redenen/argumenten waarom het sacramentalisme in Europa
terrein wint. Hij weet zichzelf in de discussie te positioneren en kan
deze actualiseren voor de Nederlandse situatie. In een kritisch opstel
wordt dit aangetoond.

Inhoud vak

Er wordt in deze module ingegaan op de huidige discussie in de
wereldwijde
baptistenbeweging over de wel of niet sacramentalistische betekenis van
doop, avondmaal, zalving en ordinatie. De visies van Fowler, Cross en
Fiddes worden behandeld en de argumenten van hun tegenstanders. Daarbij
gaan Nederlandse baptisten een eigenstandige weg. De Nederlandse
benadering wordt ook grondig besproken.

Onderwijsvorm

Het door de studenten gelezene wordt deels in hoorcolleges, deels in
geleide discussies besproken en behandeld.

Toetsvorm

De student schrijft een kritisch essay over de ‘turn to sacramentalism’
en positioneert zichzelf daarbinnen. De zelfpositionering moet
onderbouwd zijn met doordenking en bijbehorende literatuur (max. 5000
woorden incl. noten).

Literatuur

Stanley K. Fowler. More Than a Symbol: The British Baptist Recovery of
Baptismal Sacramentalism (Studies in Baptist History and Thought 2).
Milton Keynes: Paternoster, 2002. 253 pp.
Anthony R. Cross, Philip E. Thompson (eds.). Baptist Sacramentalism
(Studies in Baptist History and Thought 5). Milton Keynes: Paternoster,
2003. 270 pp.
Anthony R. Cross, Philip E. Thompson (eds.). Baptist Sacramentalism 2
(Studies in Baptist History and Thought 25). Milton Keynes: Paternoster,
2008, 48-60, 149-174, 219-238, 254-269 (= 75 pp.).
Henk Bakker, ‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to
Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies 38/4 (2011): 403-426.
Henk Bakker, ‘Towards A Catholic Understanding of Baptist
Congregationalism:
Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011):
159-183.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Algemene informatie

Vakcode G_BSSACRA
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. H.A. Bakker
Examinator prof. dr. H.A. Bakker
Docenten prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: