Comparatieve godsdienstfilosofie

2019-2020

Doel vak

Na deze module geldt voor de student:
dublin 1) a) student kent en begrijpt waar het de discipline van de
comparatieve godsdienstwijsbegeerte om gaat en hoe deze discipline goed
uit te oefenen is
b) heeft kennis en inzicht in de redelijke doordenking van inzichten ten
aanzien van het Uiteindelijke in diverse levensbeschouwingen- o.a.
hindoeïsme -zowel de nondualistische als de theistische stroming-,
boeddhisme, jodendom, christendom, islam, volksreligie.
dublin 2) a) student kan op elementair niveau werken met comparatief
godsdienstwijsgerige modellen van vergelijken b) kan de genoemde visies
op de zin van het leven in samenhang met de bredere besproken tradities
uitleggen en vergelijken, alsook schriftelijk in een redelijk gesprek
brengen;
dublin 3) student kan op grond van een vergelijking van visies op het
uiteindelijke een bescheiden en voorlopig oordeel vellen over de
problemen en sterktes in de redelijke verantwoording binnen de tradities
van de besproken inzichten, waarbij ook openstaande vragen erkend worden
dublin 4) student kan onderscheiden tussen spreken vanuit een eigen
subjectieve positie (al dan niet in een specifieke traditie geworteld)
en een bredere, godsdienstwijsgerige positie
dublin 5) student heeft in het vervolg van de studie oog voor de
redelijke verantwoording van geloofsinzichten en kan deze dialogisch met
elkaar in gesprek brengen, zonder a priori reeds toevlucht te nemen tot
hetzij een generalisatie ('alles komt op hetzelfde neer') hetzij een
reductie van religieuze inzichten tot het particuliere ('religies zijn
onoverbrugbare andere werelden')

Inhoud vak

De studenten leren inzichten uit religieuze tradities vergelijken vanuit
een godsdienstwijsgerig perspectief, en krijgen zicht op de
voorwaardenvragen die hierbij spelen.

Onderwijsvorm

Activerend onderwijs. Een combinatie van hoor- en werkcollege; inclusief
flipped classroom.
Verplicht zijn de twee eigen presentaties en minstens vier presentaties
van anderen (i.v.m. de peer-review plicht).

Toetsvorm

Twee schrijfopdrachten in een duo (2*15%, studenten houden beurtelings
een kleine lezing met kop, midden en staart in een flipped classroom;
beoordeling deels middels peer-review); vergelijkend eindpaper (70%).

Vereiste voorkennis

Geschiedenis van de Westerse Wijsbegeerte; De vakken over ten minste
drie van de vijf wereldreligies bij de studenten religiewetenschappen,
en de module Niet-christelijke religies bij theologiestudenten.

Literatuur

Verplicht:
T.b.a.

Doelgroep

Studenten religiewetenschappen en theologie.

Algemene informatie

Vakcode G_CGODSFIL
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. D.M.K.H. Grube MA
Examinator prof. dr. D.M.K.H. Grube MA
Docenten prof. dr. D.M.K.H. Grube MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: