Ethische theorieën

2019-2020

Doel vak

De module Ethische Theorieën leidt de studenten in op het veld van de
systematische reflectie op morele vraagstukken. Door kennis te nemen van
de verschillende normatieve ethische theorieën, hun object en hun
methode, krijgen studenten inzicht in de rationaliteit van morele
oordeelsvorming, en kunnen zij deze rationaliteit analytisch verwoorden.
De ethische problematiek van Rechtvaardigheid zal dienen als
casus voor de beschrijving en analyse van ethische theorieën.

Inhoud vak

De leerstof van de module bestaat uit het leren van belangrijkste
stromingen en benaderingen in de normatieve ethiek in hun klassieke en
hedendaagse vormen.

Onderwijsvorm

werkcolleges, presentaties, projecten

Toetsvorm

Project (60% van het eindcijfer) en weekly reports (40% van het
eindcijfer).

Literatuur

Een reader zal beschikbaar worden gesteld via Canvas. Voorts
geselecteerde hoofdstukken uit Stephen Gardiner, Simon Caney, Dale
Jamieson, Henry Shue (eds.), Climate Ethics: Essential Readings.
Foreword by Rajendra Kumar Pachauri. New York/Oxford: Oxford University
Press, 2010.

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht is van toepassing, omdat tijdens de werkcolleges
groepswerk wordt gedaan.

Aanbevolen voorkennis

Van studenten wordt verondersteld, dat zij in staat zijn om actuele
situaties kritisch te beschrijven en te analyseren. Aangezien het
schrijven aan het project een vereiste is worden van de student de
nodige academische vaardigheden verwacht.

Algemene informatie

Vakcode G_ETHTHEOR
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. A.K. Kemp
Examinator dr. A.K. Kemp
Docenten dr. A.K. Kemp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: