Geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme

2019-2020

Doel vak

De student:
- kan bronnen betreffende het gereformeerd piëtisme in de vroegmoderne
tijd - met behulp van secundaire literatuur - interpreteren en
analyseren;
- heeft de vaardigheid om de bereikte resultaten op een verantwoorde
wijze te presenteren.

Inhoud vak

De stroming van het piëtisme werd, ook onder onderzoekers, op
verschillende wijze beoordeeld. Voor de een was het een terugval in de
middeleeuwen, voor de ander was het een moderniserende kracht. In de
colleges schenken we aandacht aan aan de begripsgeschiedenis en
historiografie van piëtisme alsook aan diverse theologische en
religieuze aspecten van het gereformeerd piëtisme, zoals zich dat in
Europa en daarbuiten, bijv. in Noord-Amerika, gemanifesteerd heeft.
Voorbeelden zijn het verschil tussen 'schijn' en 'zijn', heiliging van
het alledaagse leven, kerk en conventikel. Voor het college maken we
gebruik van primaire en secundaire literatuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

Mondelinge presentatie van kerkhistorisch onderzoek naar bronnen,
inclusief theologische evaluatie daarvan (100 %)

Literatuur

William Reginald Ward. Early evangelicalism. A global intellectual
history, 1670-1789. Cambridge: University Press, 2006. Ook digitaal via
UBVU (zoek in LibSearch)

Overige literatuur via Canvas.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSGGP
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. J. van de Kamp
Examinator dr. J. van de Kamp
Docenten dr. J. van de Kamp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: