Hindoeïsme

2019-2020

Doel vak

De student verwerft:
• kennis van het sociologische basismodel van het hindoeïsme;
• inzicht in de wijze waarop hindoes met elkaar acteren, en inzicht
in de wijze waarop het sociologische model van het hindoeïsme in
allerlei aspecten van het hindoe dagelijks leven te herkennen is
(hieronder begrepen feesten, rituelen, spiritualiteit, soteriologie en
mythologie);
• is in staat om vanuit het sociologische model zelf allerlei
hindoe verschijnselen te interpreteren en hun plaats in het model te
geven (vaardigheden).

Inhoud vak

De volgende thema’s komen aan bod: model van de hindoe samenleving en de
hindoe kosmos, cyclisch en lineair tijdsbesef, wereldverzaking,
hiërarchieën, reinheid tegenover onreinheid, omgang met de dood,
godenwereld, vormen van verering, festivals en private rituelen,
religieuze gezagsdragers, soteriologieën, hindoeïsme in de diaspora.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, huiswerk, opdrachten en literatuurstudie.

Toetsvorm

schrijfopdracht (20%), Schriftelijk tentamen (80%)

Literatuur

Verplichte literatuur:
Gavin Flood. 1996. An introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge
University Press
Victor A. van Bijlert. 2016. Bewustzijn boven taal en dualiteit.
Amsterdam: VU University Press

Doelgroep

Religiewetenschappen, opleiding boeddhisme

Overige informatie

Aanwezigheid 80%.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van het Engels

Algemene informatie

Vakcode G_HINDOEISME
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: