Hindoepraktijk en -narrativiteit

2019-2020

Doel vak

De student verwerft:
- kennis van hindoe rituele praktijken (dagelijkse devotionele rituelen,
persoonlijke coping-rituelen, rites de passage, familierituelen, grote
publieke festivals met een hindoe ritueel karakter); kennis van hindoe
narratieve tradities die in relatie staan tot deze rituele praktijken
(denk aan Sanskriet epen en purana's en hun regionale varianten, alsmede
hindoe devotionele narratieven)
- inzicht in de wijze waarop hindoe narratieven dienen ter legitimering
van rituele praktijken (dus ritueel volgt narratief of narratief volgt
ritueel)
- student is in staat om de onderliggende sociologische mechanismen van
hindoe rituelen te herkennen; de relaties te analyseren tussen hindoe
rituelen en hindoe narratieve tradities; de samenhang te analyseren
tussen hindoe rituele praktijk, hindoe narratieven en hindoe devotie.

Inhoud vak

De module besteedt aandacht aan de vele varianten van hindoe ritueel en
de sociale rol die rituelen spelen binnen de hindoe maatschappij. Deze
rituele praktijken worden in direct verband gebracht met hindoe
narratieven zoals het Mahabharata, Ramayana van Valmiki en het Tulsidas
Ramayana, Bhagavata Purana, Devi-Mahatmya en Satya-narayana Katha. De
studenten nemen deels door zelfstudie kennis van de grote lijnen van
deze verhalencycli. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van
beeld-materiaal en sociaal-wetenschappelijke analyses van de receptie
van de televisieseries die van dit narratieve materiaal gemaakt zijn.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege, huiswerkopdrachten, literatuurstudie.

Toetsvorm

schrijfopdracht 20%, presentaties 20%, afsluitende paper over een zelf
te kiezen onderwerp (in overleg met de docent) 60%

Literatuur

Wordt via Canvas bekend gemaakt

Doelgroep

Tweedejaars bachelor hindoeisme en premaster hindoeisme

Overige informatie

Aanwezigheid 80%;
Deze module wordt in 2019-2020 niet aangeboden omdat er geen 2e jaars
studenten Bachelor Religiewetenschappen met specialisatie Hindoeïsme
zijn.

Aanbevolen voorkennis

Enige algemene kennis van hindoeisme in India, Suriname en Nederland.
Kennis van Engels.

Algemene informatie

Vakcode G_HPRNAR
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: