Latijn 1

2019-2020

Doel vak

De student
* kent de voorgeschreven Latijnse woorden, grammaticaregels en syntax
* kan een beginnend complexe tekst zelfstandig vertalen

Inhoud vak

Verdeeld over de eerste periode komen les I tot XII van Latinitas aan
bod. Op college wordt uitleg gegeven over de grammaticale rijtjes,
verschijnselen en zinsopbouw. De student leert thuis de woorden,
grammaticale rijtjes en grammaticale verschijnselen. Daarnaast bereid de
student de oefeningen en teksten voor.

Onderwijsvorm

Het college werkt er steeds meer naar toe dat de student zelfstandig de
teksten uit Latinitas vertaald. In het begin is er veel hoorcollege en
thuisstudie. Naar het einde toe heeft de student meer inbreng vanuit
thuis voorbereide teksten.

Toetsvorm

Tentamen over deel les I-XII van het cursusboek H. Oranje. De
masterstudenten krijgen een stuk Latijn dat zij tevoren niet zo
letterlijk gezien hebben.

Literatuur

- Oranje, H., Latinitas, 2007, VU uitgeverij, Amsterdam (verplicht)
- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:
Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam University Press
- Kroon, C., Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur en zin en
tekst- Grammatica-, 2007, Amsterdam University Press (aanbevolen, maar
niet verplicht)

Doelgroep

Verplicht voor de studenten die de MA HHS doen en geen Latijn in hun
eindexamenpakket hadden. Verder voor allen die geïnteresseerd zijn om
Latijn
te leren.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de Nederlandse grammatica op het punt van zinsontleding.
Grieks 1, 2 en 3 of Grieks vanuit de vooropleiding. Indien deze
voorkennis er niet (geheel) is, dient contact te worden opgenomen met de
docent.

Algemene informatie

Vakcode G_MLATIJN1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. M.W. Muilwijk
Examinator drs. M.W. Muilwijk
Docenten drs. M.W. Muilwijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: