Niet-Christelijke Religies

2019-2020

Doel vak

De student:
• is in staat om schriftelijk op hoofdlijnen een beeld te geven van
hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en islam;
• gemeenschappelijke kwesties binnen deze religies te beschrijven en te
vergelijken, zowel van binnenuit (gezichtspunt van de gelovige) als van
buitenaf (gezichtspunt van de religiewetenschappen).

Inhoud vak

In de module wordt in gegaan op hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en
islam. De premoderne, moderne en postmoderne geschiedenis en de
belangrijkste elementen van deze religies komen zodanig aan de orde, dat
inzicht verkregen wordt in de eigen aard en patronen van de
desbetreffende religie. Deze patronen worden onderling met elkaar
vergeleken. Hierbij wordt ernaar gestreefd deze religies zodanig van
binnenuit te leren kennen en te presenteren, dat men als het ware ziet
met de ogen van de gelovige. Op deze wijze wordt niet enkel theoretische
kennis van de grote religies verkregen, maar ook praktische. Verder
komen de verhoudingen tussen de religies aan de orde en wordt ingegaan
op de wederzijdse beeldvorming. Ter verdieping van de kennis zullen
werkbezoeken worden gebracht aan één van de religieuze instellingen per
religie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkbezoeken. Inclusief het verslag daarvan omvat het
onderdeel `werkbezoeken’ 20 uren.

Toetsvorm

Tussentijdse toets, schriftelijk tentamen en werkbezoekenverslag.

Literatuur

John L. Esposito, Darrell J. Fasching, Todd Lewis, World Religions
Today. Fourth Edition. New York/Oxford: Oxford University Press, 2011,
609pp. (N.B. Eerdere edities --- goedkoper en lettertype kleiner ---
feitelijk ook bruikbaar, mits niet sterk afwijkend van de vierde
editie.)
Digitaal gescande artikelen (t.z.t. via Canvas) en hand-outs.

Overige informatie

De werkbezoeken zijn een verplicht onderdeel.

Algemene informatie

Vakcode G_NCREL
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. G.M. Speelman
Examinator dr. G.M. Speelman
Docenten dr. G.M. Speelman
dr. L. Minnema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: