Premaster Thesis

2019-2020

Doel vak

De student:
- heeft kennis en inzicht in een deeldiscipline van de theologie of de
religiewetenschappen.
- heeft het vermogen kritisch, consistent, logisch en creatief te denken
en te argumenteren.
- kan onderzoeksmateriaal verzamelen en beoordelen.
- heeft het vermogen om onder begeleiding, maar betrekkelijk
zelfstandig, onderzoek te doen en de resultaten op heldere wijze vast te
leggen.

Inhoud vak

Het schrijven van een scriptie, dat is het verslag van een eigen
onderzoek, onder leiding van een docent en mede gecontroleerd door een
tweede docent.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding.

Toetsvorm

Scriptie.

Vereiste voorkennis

De module Voorbereiding scriptie moet zijn gevolgd en het
scriptievoorstel moet zijn goedgekeurd.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Doelgroep

Verplicht voor alle premasterstudenten. Niet toegankelijk voor andere
studenten.

Overige informatie

De begeleider wordt gekozen op grond van het onderzoeksveld van de
scriptie.

Algemene informatie

Vakcode G_PMTHESIS
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. E. van Staalduine-Sulman
Examinator prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: