Abraham Kuyper's Travels: Encounters with Muslim and Jew

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het doel is kennis te verwerven van de wijze waarop de niet-westerse
wereld een eeuw geleden werd beschouwd, hoe toen de houding van de
christelijke wereld was jegens islam en jodendom, en van de reiziger
Abraham Kuyper, en daarnaast leren bronnen transscriberen, beoordelen en
interpreteren in hun context.

Inhoud vak

In 1905 reisde Abraham Kuyper (1837-1920) door delen van het Ottomaanse
Rijk, het huidige Turkije en Israël. Onderweg schreef hij persoonlijke
brieven aan zijn kinderen. Deze onbekende brieven gaan we transscriberen
en annoteren. We onderzoeken hoe Kuyper daarin de niet-westerse wereld
beschouwde, waarin hij toen voor het eerst in zijn leven verkeerde, hoe
hij reisde en hoe de relatie met zijn kinderen was. Het gaat ons om zijn
persoonlijke blik op zijn omgeving, zichzelf en zijn relaties en wat ons
dit leert over een van de belangrijkste Nederlandse publieke figuren van
zijn tijd. We leren aandachtig op te merken wat de ander woord voor
woord zegt en dragen met deze nieuw gewonnen informatie bij aan de
wetenschappelijke kennis over Kuyper en zijn tijd.

Onderwijsvorm

Na 2 x 2 uur inleidende colleges over de historische context en de
bronnen, krijgen studenten een brief(gedeelte) dat zij thuis
transscriberen en in een collegeuur zin voor zin presenteren, waarbij de
docent voor historische informatie zorgt. De colleges zijn ook
oefeningen in het transscriberen en bijwoning is verplicht.

Toetsvorm

De student levert zijn transcriptie met annotatie in en schrijft een
paper over een verwant onderwerp van 2500 woorden.

Vereiste voorkennis

Beheersing van het Nederlands is vereist.

Literatuur

Verplicht:
A. Kuyper, Om de oude wereldzee I, Amsterdam: Van Holkema & Warendorf,
1907, pag. 325-543
George Harinck, Aan het roer staat het hart. Reis om de oude wereldzee
in het voetspoor van Abraham Kuyper, Amsterdam: Prometheus, 2015 ISBN
9789035143425, pag. 1-131
Aanbevolen:
Frits G.M. Broeyer en Gert J. van Klinken, Reizen naar het Heilige Land.
Protestantse reisimpressies 1840-1960, Zoetermeer: Meinema, 2008, ISBN
9789021142142
Erik J. Zürcher, Turkije. Een moderne geschiedenis, Amsterdam: AUP,
2015, ISBN 9789089647429

Doelgroep

This course is part of the Research Master, specialization Church
History. It is an elective for all other Master students.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de geschiedenis van Europa en het Midden-Oosten 1870-1914.

Algemene informatie

Vakcode G_RMRM02
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. G. Harinck
Examinator prof. dr. G. Harinck
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: