Vrijzinnige en remonstrantse preek en liturgie

2019-2020

Doel vak

.

Inhoud vak

.

Onderwijsvorm

.

Toetsvorm

.

Overige informatie

Deze module wordt in 2019-2020 niet aangeboden omdat er geen studenten
Master Theologie en Religiewetenschappen (3 jr) met specialisatie
Remonstranten Seminarie zijn.

Algemene informatie

Vakcode G_RSPEL
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. M. Barnard
Examinator prof. dr. M. Barnard
Docenten prof. dr. M. Barnard

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: