Sanskriet 1

2019-2020

Doel vak

De student verwerft:
• kennis van de Sanskriet klankleer en het alfabet, oefening met
het Devanagari schrift, de 8 verbuigingen van het Sanskriet nominale
systeem, het werkwoordssysteem (presens, imperfectum en de modi),
elementaire woordenschat en de passieve zinsconstructies;
• inzicht in het oplossen van de Sanskriet composita;
• vaardigheden: kan een eenvoudige Sanskriet zin analyseren.

Inhoud vak

Men leert het schrift, de Sanskriet klankleer, de acht naamvallen, het
compositum systeem, het presens-systeem van het werkwoord, verwerft een
basale woordenschat, het afleidingssysteem van voorzetsels en wortels.

Onderwijsvorm

Werkcolleges met huiswerk waarbij de vertaaloefeningen gemaakt moeten
worden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen: men vertaalt en analyseert eenvoudige
Sanskrietzinnen.

Literatuur

Verplichte literatuur:
Jan Gonda, A Concise Elementary Grammar of the Sanskrit Language.
Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1966 en herdrukken sinds
2006.
Aanbevolen:
Michael Coulson, Teach Yourself Sanskrit: A Complete Course for
Beginners. New York: McGraw-Hill Companies. Drukken vanaf 2000 zijn
bruikbaar.

Doelgroep

Deze module wordt alleen aangeboden indien er voltijdstudenten meedoen
die zich hebben ingeschreven voor het traject Hindoeïsme van de
opleiding Religiewetenschappen.

Overige informatie

Aanwezigheid 90%.

Algemene informatie

Vakcode G_SANS1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: