Sanskriet 2

2019-2020

Doel vak

De student verwerft:
• kennis van perfectum, aorist en futurum
• verdiept inzicht in het oplossen van complexe composita
• vaardigheid in het vertalen eenvoudige Sanskriet teksten, en
vaardigheid in het lezen van Devanagari teksten.

Inhoud vak

Men leert het Sanskriet werkwoordssysteem van perfectum, aorist en
futurum. Er is verdieping van de kennis van lange Sanskriet composita.
Men oefent de taalvaardigheid door het lezen van eenvoudig Sanskriet:
hoofdstuk 5 van de Bhagavad Gita. Men oefent verder het luisteren naar
de uitspraak van het Sanskriet door youtube filmpjes met Gita reciet te
beluisteren. De hoeveelheid te lezen Sanskriet moet gelijk staan aan
ongeveer 6 pagina’s episch Sanskriet.

Onderwijsvorm

Werkcolleges met huiswerk waarbij de vertaaloefeningen gemaakt moeten
worden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen: men vertaalt en analyseert complexe
Sanskrietzinnen.

Vereiste voorkennis

Module Sanskriet 1 (G_SANS1) of een vergelijkbaar niveau.

Literatuur

Verplichte literatuur:
Jan Gonda, A Concise Elementary Grammar of the Sanskrit Language.
Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1966 en herdrukken sinds
2006.
Aanbevolen:
Michael Coulson, Teach Yourself Sanskrit: A Complete Course for
Beginners. New York: McGraw-Hill Companies. Drukken vanaf 2000 zijn
bruikbaar.
Sir Monier Williams. Sanskrit-English Dictionary. Meerdere edities en
herdrukken mogelijk. Overigens ook online te raadplegen.

Doelgroep

Deze module wordt alleen aangeboden indien er voltijdstudenten meedoen
die zich hebben ingeschreven voor het traject Hindoeïsme van de
opleiding Religiewetenschappen.

Overige informatie

Aanwezigheid 90%.

Algemene informatie

Vakcode G_SANS2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: