Sanskriet 3

2019-2020

Doel vak

Zelfstandig interpreteren en schriftelijk vertalen van Sanskrietteksten
naar het Nederlands of Engels (na nader overleg met de docent)

Inhoud vak

Bestuderen van capita selecta uit de klassieke Sanskriet teksten van
theologische of filosofische aard. Afhankelijk van de belangstelling van
de studenten kan er een keuze worden gemaakt uit hindoeïstische/
brahmaanse teksten of boeddhistische teksten.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplicht thuis voorbereiden van Sanskrietpassages

Toetsvorm

Schriftelijk vertalen van een passage uit Bhagavad Gita of Gaudapada;
een en ander in overleg met de docent

Vereiste voorkennis

Sanskriet 2 of een vergelijkbaar niveau

Literatuur

Grammatica van Gonda: Bhagavad Gita hoofdstuk 5, Mandukya Upanishad,
optioneel: Brihad Aranyaka Upanishad 2, 3, 4; Hart Sutra; Vajracchedika

Doelgroep

Deze module wordt alleen aangeboden indien er voltijdstudenten meedoen
die zich hebben ingeschreven voor het traject Hindoeïsme van de
opleiding Religiewetenschappen.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van Engels, Duits is aanbevolen.

Algemene informatie

Vakcode G_SANSKR3
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: